Exploits of the heroes of Vandira

Új kezdetek

998 YK, Eyre (Rainsong) hónap 1. napja Sul
Athar a kocsmában nyomoz az emberrablások után.

998 YK, Eyre (Rainsong) hónap 2. napja Mol
Athar délután a kikötői kocsmában felkeresi Izim Terist. Az hevesen, bár átlátszóan tagadja, hogy bármi köze lett volna az emberrablásokhoz, majd sértetten távozik a kocsmából. Athar utána ment, a zsebtolvaj pedig megpróbálta leszúrni, de balszerencséjére megcsúszott és hasra esett. A nagydarab kalashtar megragadta és bevonszolta egy sikátorba Izimet és vallatóra fogta.
Megtudta, hogy Izimet csak zárnyitáshoz bérelték fel, a többit két furcsa, csuklyás alak végezte. Annyit tud csak, hogy vagy Imine vagy Dol házába vitték az elrabolt suhancokat. Viszont a balhéba Buzur Martons szervezte be.
Este Athar elment Buzur Martonshoz, aki egy céh-független artificer, mellesleg pedig orgazda. Amikor bekopogtatott látta, hogy valaki kinyitja a felső szinten az ablakot, de épp ekkor nyílt az ajtó is. Buzur, aki egy üres, ámde füstölgő tekercset tartott a kezében, rendkívül kínosnak érezte a kalashtar faggatózását az emberrablásban betöltött szerepéről, mikor is nyögések hallatszottak az emeletről. Az artificer felsietett, majd kicsit később az kalashtar is.
Az első emeleten, a laborban egy nagy asztalon Dracon kezdett épp magához térni, a házigazda azonban a második emeletre ment fel, mintha valakit keresne.
Az értetlenül magához térő félelf, a faggatózó kalashtar és a feszengő házigazda beszélgetése végül azzal végződött, hogy Buzur elárulta, hogy az emberrablók Imine házához tartoznak. Athar távozott, de hamarosan Buzur utána küldte Dracont is, miután elmesélte neki, hogy halott volt, Jaud úr hozta ide, a feltámasztás tekerccsel egyetemben, aminek köszönhetően visszatérítette az életbe, azonban a lélek ilyenkor gyenge és további komoly mágikus rítusokra van szükség, hogy visszanyerje teljes életerejét.
Imine képes ezt elvégezni, most pedig, az Irian együttállás miatt különösen könnyű – nem lesz szükség nagy értékű drágakövekre a varázslathoz. Jobban teszi tehát, ha felkeresi a boszorkányt, mielőtt a kalashtar esetleg megölné.

998 YK, Eyre (Rainsong) hónap 3. napja Zol
A Lyrandar ház egyik hajóján megérkezik Arnius és Korrak, akik hasonló visszahúzódó természetüknél fogva egész megkedvelték egymást a hajóút során, amiben az is segített, hogy csak nekik voltak lovaik, amiket rendszeresen ápolni kellett az úton.
Arnius felkereste Buzur Martonst, hogy megtudja, honnan és kitől szerezte be azt a bizonyos intraziás korall darabot. Az artificert egy nagydarab félork testőr társaságában találták, rendkívül ingerült állapotban. Hiába bérelt fel egy izomembert, most már két felfegyverzett páncélos alak faggatta pultalatti üzelmeiről. Rövid beszélgetés után úgy döntött, nincs kedve végigcsinálni az előző esti mizériát, inkább gyorsan elmondta, hogy Felnahar közelében, egy szigeten, a hajóroncsok közt találták a leletet, és azt is hozzátette, hogy két alak épp ma reggel indult el oda.
Így aztán, miután a törpe megállapította, hogy a száz éve nem fizetett járadék még várhat néhány napot, együtt ültek lóra, és hamarosan utolérték a két másik kalandozót.

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.