Exploits of the heroes of Vandira

Rejtélyes örökség

998 YK, Eyre (Rainsong) hónap 13. napja. Rellekor város, Thrán.

Hőseink néhány nap utazás után megérkeztek Rellekor városába, azzal a céllal, hogy Lyrandar házi kapcsolataik révén gyorsan visszajussanak Vandirába. Néhány nap alatt feltöltik készleteiket, fegyvereket vásárolnak, köztük néhány alkímiai ezüsttel kezeltet is. Egyébként aznap volt Taran Medion halotti tora.

998 YK, Eyre (Rainsong) hónap 15. napja.
Arnius letárgyalja az utazást Moran d’Lyrandarral. A vandirai eseményeknek világszerte híre lett, a Korranberg krónikába is bekerült egy cikk arról, hogy a vadon és annak teremtményei megtámadták a várost az együttállás idején. Éppen ezért az Ezüst Láng lelkes harcosai gyülekeznek, hogy az arrafelé megjelenő likantrópokkal megküzdjenek. Kibéreltek hát egy repülő hajót, és Moran leboltolta, hogy hőseinket ingyen elviszik magukkal, cserébe majd idegenvezetőként segítik a szent harcosokat.
Zoder Imas, a nemrégiben elhúnyt Taran Medion alkimista laborában dolgozó alkimista reggel eltűnik, este pedig ismeretlen tettesek betörnek a laborba, felforgatják azt, és elvisznek 20 fiola égőezüstöt (silverburn).

998 YK, Eyre (Rainsong) hónap 16. napja.
Moran, akinek a menye Siref d’Lyrandaraz elhúnyt Taran Medion örököse megkéri a csapatot, hogy segítsenek utána járni az ügynek illetve megvédeni fiát és annak feleségét.
Este így hát elmennek vacsorázni hozzájuk, ahol a Medion család régi barátja, Uveron Timas is ott van, támogatja a fiatalasszonyt, a gyász heteiben. Vacsora során Dracon neszeket hall az emeletről, ahol sejtése szerint nincs senki, így elindul felfelé és szól a házigazdának.
Mire felérnek a behatoló már kimászott az ablakon, miután feltúrta a könyvtárszobát és elvitte a fiatalasszony hagyatéki papírjait.
Dracon a padláson át ered nyomába a tetőkön, Arnius és Korrak az utcán próbálnak elébe kerülni, míg Athar a házigazdáikkal marad. A betörő azonban sikeresen megszökött.

Közben Sireftől megtudják, hogy a hagyatéki papírok közt volt egy furcsa üzenet is apjától, amire nagyjából fel is tudott idézni:
Kedves lányom, bízom benne, hogy semmiféle nehézséggel nem találkozol az életben, örökséged révén boldogan és nyugalomban élhetsz. Néhány dolog azonban rejtve van előtted is és jó okból. Ha minden rendben van, nem szükséges ismerned a részleteket. Ám fontos, hogy fel tudd fedni őket, ha úgy hozza szükség. A titkokra, melyeket megígértem, hogy megőrzök, ezüst gyertyák fényével fedheted fel.Mivel ezen irat kerülhet rossz kezekbe is, itt csak annyit írok le neked kis üzleti titkomról: Aundair felénk eső határvidékein ugyan ragyogóan zöld a fű és gyarapszik ott a nyáj, de az aranyat távolabb kell keresni!

Azt is elmondja, hogy apja korábban is utalgatott már arra, hogy elképzelhető, hogy örökségét meg kell védelmeznie. Amikor vége lett a nagy háborúnak, akkor adta oda neki apja díszes ezüst tőrét, mondván, neki már nincs rá szüksége, de a lányának még lehet. Korrakban felmerült az ötlet, hogy esetleg a tőr markolatában rejtőzhet valami, és amikor végül hozzá került megvizsgálásra, beigazolódott sejtése, egy kis papírdarab került elő, a következő mondattal:
Cyre: ez kívül zöld, ám szívében ezüst lánggal ég.

Arra jutottak, hogy a lány öröksége (ami egyébként egy malomból, két pékségből, az alkimista laborból, Thrán és Breland közti posztókereskedelmi vállalkozás egyheted részvényéből és egy Lhazar város kereskedelmi képviseletéből áll) valamiféle titkot rejt. Valószínűsítették, hogy az alkimista laborban lehet ez a titok és az eltűnt alkimista alkalmazott tudhatott valamit. Uveronnak eszébe is jut, hogy a halotti toron különösen lerészegedett ez a bizonyos Zoder Imas és motyogott valamit a sors igazságszolgáltatásának szeszélyeiről.

Siref kíséretében átmentek még este az elhúnyt házába, hogy azt is átkutassák. Míg Athar és a fiatalasszony elbeszélgettek, addig a többiek megtalálták egy portré mögé elrejtve a titkos kód harmadik darabját:
Vörösen ég a Karrn határ, a messzeségben ragyognak csak ezüst fénnyel a békés csillagok.

Éjfélre járt az idő már, mikor átmentek az alkimista laborba. A labort őrző inast egy fiatal lánnyal kapták rajta ott. A lány elsietett, Athar pedig hazakísérte az ekkora már fáradt Sirefet, majd csatlakozott a többiekhez a labor átkutatásában.

A belső szentélyecskében, a sekrestyetartó szekrény mögött találtak is egy titkosajtót, továbbá azt is megállapították, hogy a szekrényt nemrég elhúzták: valószínűleg azok, akik előző éjszaka betörtek.
Leereszkedtek a szűkös járaton, és a szentély alatt egy boltíves pincehelyiségbe jutottak, ahol a padlón egy labirintus volt kirakva mozaikokból, körülötte pedig négy állványon egy-egy kallantyú. Feltűnt még, hogy a mennyezetben mindegyik oldalt négy-négy ezüstös lencse van, pont olyanok, mint a felettük levő szentélyben a gyertyatartó állványok alján.

Elkezdték óvatosan vizsgálgatni a helyiséget, amelyet mágia szőtt át, és mikor Athar fent elkezdte meggyújtani a gyertyákat, lent a mennyezeten levő lencsékből fénysugarak vetültek a labirintus különböző pontjaira. Fent négy darab 4×4-es gyertyatartó állvány volt és hamar kikísérletezték, hogy minden oszlop egy-egy fényforrásnak felel meg lent, aminek a színe attól függően változik, hogy hány gyertya ég fent:
1 – ezüst
2 – arany
3 – vörös
4 – zöld

Mivel a titkos kód üzenetekben is ezek a színek szerepeltek, az országok pedig Thránból nézve a négy átlós égtájban helyezkedtek el, megpróbálták ennek megfelelően beállítani a sarkok megvilágítását (ugyanis a labirintus sarkainál levő pontokon mindig két-két szélső fényforrás fénye egymásra vetült). Épp beállították a színeket, amikor rájöttek, hogy az állványokon levő kallantyúkkal pedig a belső négy fényfolt színét tudják állítani, amik eddig ezüst színnel derengtek.

1. Próba
A00E
0ZV0
0AE0
V00Z

Így beállítva végül ráléptek a labirintusra, amelyről már korábban megállapították, hogy egy nyomólap. Azonban a sötéten hagyott pontokról fekete energia örvények robbantak ki és a tomboló negatív energia mindannyiukat legyengítette.

2. Próba
AEEE
EZVE
EAEE
VEEZ

Az előbb sötéten hagyott foltokat most ezüstszínűre állították be és most már óvatosságból csak Athar tartózkodott lent. A fényfoltokból fénycsíkok indulva elkezdték bejárni a labirintust, és egymással találkozva ezüstös derengést bocsátottak ki, majd ezüst lángokkal lobbantak a szerencsétlen lovag képébe, aki megégve, leperzselt szemöldökkel és kormos hajjal vánszorgott fel. Lomas aggódva jött hátra hozzájuk, hogy ugye nem robbantják fel a labort?

3. Próba
AAEE
AZVE
VAEZ
VVZZ

Harmadszor Korrak ment le. Ismét elindultak a fénycsíkok, a pajzsa mögé behúzódó törpe ennél többet nem látott, csak hogy különféle színű lángok töltik be a pincét néhány hosszúnak tűnő és rendkívül fájdalmas pillanatra kohóvá változtatva azt.

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.