Exploits of the heroes of Vandira

Mozgó Torony nyomában

998 YK, Therendor (Treeborn) hónap 18. Wir

A csapat estére elért a Beler völgyébe, ahol a patak partján álló magányos vadászházban húzták meg magukat. Dracon és a warforged úgy döntöttek, hogy felmennek a szemben lévő dombra, ahonnan állítólag látták a mozgó tornyot, annak ellenére, hogy besötétedett.
A felfelé útjuk akadálytalanul ment, azonban épp visszafelé indultak volna, mivel nem láttak tornyot, mikor is egy vadkan rontott rájuk. Dracon neszeket hallott és lehajolt egy kavicsért, de már rá is rontott az agresszív állat. Hősies bátorsággal megvárta, míg az állat egészen közel ér hozzá, hogy tűzvarázslatával telibe találja. Balszerencséjére a vadkan rohamát ez nem állította meg és pont elérte, mielőtt egy fa mögé vetődhetett volna. Több kardcsapásra volt szükség, hogy a dühöngő állat végre kimúljon, addig azonban Dracon lábát marcangolta. Csupán valamiféle mágikus fortélynak köszönhette, hogy egészen jó bőrben maradt.
Elhatározták, hogy visszaviszik a vadkant, de alaposan eltévedtek és éjfél közeledett, mire végre visszataláltak a vadászkunyhóhoz, ahol a többiek már türelmetlenül várták őket.

Therendor hónap 19. Zor
Másnap egész nap esett. Délig a vadászházban maradtak, míg Wilan lenyúzta és kibelezte a vadkant, majd – jócskán felpakolva a szerzett húsból – ismét felmentek a dombra. Itt észrevettek egy sávot a szemben lévő erdőben, ahol kidőltek a fák. Megvizsgálva, furcsa nyomokat találtak, ami arra utalt, hogy egy nyolc-tíz méter szélességű valami haladt itt el, úgy tűnik valamiféle pókhoz hasonlatosan sok lábon.
Estig követték a nyomokat, melyek a csapat eddigi haladásával majdnem szemben, délre vezetett. Így történt, hogy este olyan közel kerültek ismét a vadászházhoz, hogy visszatértek éjszakára.

Therendor hónap 20. Far
Tovább követve a nyomokat, megpillantottak egy fekvő embert. Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy pár napos hulla és egy másik is a közelében fekszik. Vadásznak néztek ki, akiket karddal harcban leöltek, kifosztottak és még a füleiket is levágták.
Délután egy dombhátra felérve egy tornyot és annak a lábánál egy felégetett apró falu romjait pillantottak meg. Az eddig követett nyomok a falu felé vették az irányt, így aztán a csapat is így tett.
A falu házait nem csak felgyújtották, de a leégett romokat még szét is szórták, a torony azonban nagyjából érintetlenül állt, csak néhány kő omlott le, többek között a kapu elé. Dracon a köveket kezdte elgörgetni, amikor is Iram hörgő neszeket hallott meg a kapu mögül, ahonnan egyébként hullaszag is áradt.
Harcra felkészülve görgették el a köveket a kapu elől, de még így is majdnem meglepte őket, amikor bentről akkora erővel lökték ki a vaskos faajtót, hogy a maradék kőtömb odébbrepült. Két veszedelmes élőholt rontott ki és támadt rájuk. Szörnyű csata vette kezdetét, az egyiket sikerült elpusztítaniuk, a másik azonban áttört a csapaton és a továbbiakban rájuk fittyet hányva elindult a mozgó torony nyomaival egyező irányba. Későbbi vizsgálódásaik során kikövetkeztették, hogy a két élőholt a torony urának két fiából lehetett.
A toronyban lemészárolva találták az egész falu lakosságát és köztük a torony urát, Venderon urat. Azonban a pincében bebörtönözve egy lányt találtak, Reminát, a színésznőt, aki hercegnői jelmezben hetek óta sínylődött ott. Mint elmondta, ártatlanul tolvajlással vádolta meg a vár ura és bebörtönözte. A tornyot feldúló orkok ugyan megtalálták, de röhögve ott hagyták a cellában, hogy éhenhaljon.
Alaposan átkutatva a tornyot megállapították, hogy a támadók a tetőn át jöttek be – valószínűleg a mozgó tornyot ostromtoronyként használva. Dracon pedig a pincében egy titkos járatot is talált, mely egy boszorkánykonyhába vezetett, aminek egy másik titkos kijárata a faluban érte el a felszínt.

Therendor hónap 21. Sar
Remina társaságában tovább követik a nyomokat, főleg, hogy a vártorony tetejéről előző nap mintha láttak volna egy másik tornyot délre, a következő dombon túl. Ebédidőre elérik a gerincet és valóban megpillantanak egy karcsú tornyot az előttük elterülő völgy túloldalán, egy sziklaszirt tövében.
A színésznőt és a lovakat hátrahagyva megközelítik a tornyot, amit furcsa köd vesz körbe és orkokat látnak táborozni a tövénél. Orkok nyomait találják meg a völgyben és egy régebb óta használt csapást is. A csapás mentén pedig egy fa törzsébe vésve egy rejtett jelet találnak: egy darut.
Elhatározzák, hogy felmásznak a torony feletti sziklaszirt tetejére, természetesen jó nagy kerülővel, nehogy meglássák őket, azonban mielőtt felértek volna rájuk esteledett.

Comments

Acheron Acheron

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.